Posts Tagged osnovni delci

Plišaste porazdelitve in delci

Ko je govora o plišastih igračah, se vedno spomnimo na mehke medvedke, zajčke in mucke, vendar česa bolj geeky ponavadi ne najdemo. To je bilo nekoč. Zdaj lahko svojo matematično (oz. bolj natančno, statistično) žilico potešite z eno od plišastih statističnih porazdelitev:

porazdelitve

Razdeljene so v peterico prijaznih in peterico zlobnih, ki študentom ponavadi rade ponagajajo na izpitih. A kaj predstavljajo te anatomsko pravilne porazdelitve?

Normalna (Gaussova) porazdelitev – široko uporabljana zvezna porazdelitev, ki opisuje realne naključne spremenljivke, porazdeljene okoli povprečne vrednosti. Uporablja se jo res, ampak res povsod. Zanimivo je, da pri konvoluciji večine funkcij z zaporednimi operacijami dobivamo Gaussovo obliko.

f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma^2}}e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}

porazdelitev χ2 (hi kvadrat) – sestavlja družino zveznih verjetnostnih porazdelitev vsot kvadratov k neodvisnih normalno porazdeljenih slučajnih spremenljivk. Najpogosteje se uporablja pri testiranju hipotez, konstrukciji intervala zaupanja in preverjanju kvaliteta fita.

f(x,k) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}x^{k/2-1}e^{-k/2} Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Coliding particles – hunting the Higgs

coliding-particles

Coliding particles je spletna stran ali bolje rečeno serija screen-castov, ki prikazuje življenje in delo raziskovalne skupine, ki v okviru projekta LHC (Large Hadron Colider) v CERNU v Ženevi poskuša zaznati “mankajoči delec”, Higgsov bozon.

Pri projektu Eurostar, kakor so ga sodelujoči poimenovali, ko so ga še skrivali pred javnostjo, sodelujejo:

prof. dr. Gavin Salam – v French National Centre for Scientific Research v Parizu se ukvarja s teorijsko fiziko, fiziko delcev, njegovo področje pa je predvsem kvantna kromodinamika, ki opisuje vedenje kvarkov in gluonov.

dr. Jonathan Butterworth – na UCL (University college of London) se ukvarja predvsem z eksperimentalno fiziko delcev, sicer pa je član združenja ATLS v LHC.

Adam Davison – je PhD študent na UCL. Pri projektu skrbi predvsem za računalniško podporo in računalniško podprto obdelavo podatkov.

Benjamin

, , ,

No Comments