Archive for category matematika

Problemi za milijon dolarjev

The Clay Mathematics Institute (CMI) of Cambridge, Massachusetts (http://www.claymath.org) je 24. maja 2000 v okviru Millennium Meeting-a razglasil sedem največjih še nerešenih problemov matematike in ustanovil fond, vreden $7.000.000, za rešitve teh problemov – $1mio za vsako.

Na odločitev, katere probleme uvrstiti med največjih 7, je vplivalo tudi predavanje Davida Hilberta 8. Avgusta 1900, v katerem je navedel svoj seznam 23. problemov. Problemi pa so naslednji:

1. Domneva Bircha in Swinnerton-Dyera
2. Domneva Hodgea
3.
Obstoj in gladkost rešitev Navier–Stokesovih enačb
4.
P = NP
5.
Poincaréjeva domneva
6.
Riemannova hipoteza
7.
Obstoj teorije Yanga in Millsa in “masna vrzel”

 

Hilbert curve

Hilbert curve

 

 

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , , , ,

2 Comments

Galerija algebraičnih ploskev

Internetna stran z veliko klasifikacij ploskev v prostoru. Prava paša za oči in možgane. Pisava bi lahko bila malenkost bolj resna.

Galerija

Janez

, ,

No Comments

“Teorem” krogov

Pričujoči članek je plod zelo stare najstniške obsesije z geometrijo (v rosnih letih sem se s tovrstnimi  zadevami zelo rad ukvarjal). Nekega dne se mi je posrečilo dokazati zanimivo lastnost para krogov in njunih tangent. Začnemo z dvema krogoma poljubnih radijev in poljubne razdalje med njima (le, da se ne dotikata), ter nanju narišemo dva para tangent, od tega en par, ki vodi do središča enega kroga in en par, ki vodi do središča drugega. Z nekaj srednješolskega znanja o podobnih trikotnikih se da lepo pokazati, da je rdeča daljica (torej, sekanta, določena s presečiščem tangente in oboda) v vsakem primeru enako dolga na obeh straneh. Na sliki bi to pomenilo |FE|=|GH|, zaradi simetrije je podobno tudi na drugi strani, torej 2|FE| = 2|GH|. Verjetno ne preveč šokantna trditev za svet matematike, a svojčas zelo razburljivo odkritje. Mitjalema

,

No Comments